Bildgalleri - Gammalkroppa hytta

Gammalkroppa hytta är en av de allra äldsta i området och finns omnämnt i Gustaf Wasas jordebok från 1540. De troliga anläggarna var Ängelbrikt och Lars Jönsson. I 1560 års skattelängd hade nu antalet bergsmän som brukat hyttan ökat till fem. Detta tyder på att även antalet blåsningar ökat. Huvudsakligen togs malmen från Persbergsfältet, men även från några intilliggande små gruvor.

1626 byggdes också väster om hyttan en stångjärnshammare, med möjlighet att smida omkring 150 skeppund årligen.

1652 byggdes ytterligare en hammare där produktionen kunde vara 500 skeppund årligen. Efter 37 års drift utdömdes den medan den "lilla" hammaren fick fortsätta smidet.

1729 genomfördes en stor renovering av masugnen.

1738 hade antalet andelar i Gammalkroppa ökat till 16 och var fördelade:
Olof Olsson Gammalkroppa
Olof Jonsson från Herrhults hytta
Erik Hindersson från Nyhyttan
Erik Mattson från Nyhyttan
Nils Jonsson Gammalkroppa
Matts Larsson Gammalkroppa
Nils Mattson Gammalkroppa
Hindrik Nilsson Gammalkroppa
Hindrik Olsson Gammalkroppa
Olof Jansson Gammalkroppa
Jon Jansson Gammalkroppa
Anders Karlsson Gammalkroppa
Nils Hindersson Gammalkroppa

1816 började kapitalstarka intressenter finnas med bland ägarna som var:
Brukspatron Christoffer Sahlin
Brukspatron EW Holmstedt
Bergsmannen Nils Ersson
Bergsmannen Hindrik Ersson
Bergsmannen Erik Ersson från Åskagen
Bergsmannen Erik Hindersson
Bergsmannen Jonas Andersson

1839 kom Gustafsfors Bruks AB in som delägare och dess ägare var:
Friherre CG Fleetwood
Brukspatron Jonas Wearn Uddeholm
Brukspatron Gustaf Ekman Lesjöfors
Brukspatron Lennart Uggla Gustafsfors
Under det året blåstes det 164 dygn och ur 4 804 skeppund malm erhöll men 2 401 skeppund tackjärn.

1840 byggs hyttan om fullständigt, nu helt och hållen i sten. Byggmästare var den välrenommerade Jonas Olsson från Långbansände, som var under 1800-talets mitt en väl anlitad yrkesman, förövrigt vän med John Ericsson.

1857 såldes Gammalkroppa till Sälboda AB vars ägare var:
W Röhss
JC Bressander
Friherre Svante Fleetwood.

1877 bildades Gammalkroppa AB. Ägarna var familjerna Röhss, Fleetwood och Weinberg. Disponent för bolaget utsågs Johan Engelbert Mörtstedt.

1897 köptes Gammalkroppa upp av Storforsbolaget. I köpet ingick bland annat följande:
Gammalkroppa hytta
Herrhultshyttan
Svartsångshyttan
samt aktier i Persbergs Grufveaktiebolag.
Anledningen var troligen att de ville trygga framtida behov av drivkraft framförallt till masugnarna i Nykroppa. Senare byggdes också en kanal ned till Stenåsen i Nykroppa. Detta gjorde att järnverkets kraftresurser ökades med 110%.

1901 genomförs i Gammalkroppa en omfattande renovering av masugnen.

1904 läggs driften ner helt. Företagets behov av tackjärn tillgodosågs väl av Nykroppa Järnverk. En era har gått ur tiden.
I början av 1940-talet sker dock en restaurering av hyttan och har därigenom fått sitt nuvarande utseende.

Tommy Andersson
Källa "Ur Storforsverkets historia" av Gustaf Ekman