Bildgalleri - Kallbadhusen i Daglösen

Redan på 1870-talet fanns ett kallbadhus i Skillerälvens utlopp i sjön Daglösen. Men genom att avloppen som rann ut i älven blev fler och fler, blev det till slut oattraktivt att bada där. Därför byggdes ett nytt kallbadhus vid Strandpromenaden i höjd med Skogsryd. Där fanns det en avdelning för kvinnor och en avdelning för män, vilket möjliggjorde bad samtidigt. Kallbadhuset fanns fram till slutet av 1930-talet eller i början av 1940-talet innan det också revs. Numera fanns ju ett varmbadhus vid Skolgatan som rönte mer intresse.

Tommy Andersson.
Källa: Gottfrid Kallstenius Filipstad 1611 - 1911.