Bildgalleri - Filipstads namngivare

Filipstads namngivare - hertig Karl Filip.

Kung Karl IX undertecknade år 1611 stadsprevilegierna för Filipstad och staden fick sitt namn efter hans yngste son Karl Filip. Grundandet av Filipstad var Karl IX:s sista egentliga regeringsuppdrag. Hans krafter var på upphällningen efter en del slaganfall och den 30 oktober 1611 avled han på Nyköpings slott, ungefär ett halvår efter Filipstads grundande. Prins Karl Filip av Vasa föddes den 22 april 1601 i Reval, Estlands nuvarande huvudstad Tallin, som son till hertig Karl, sedermera Karl IX. År 1610 övertog Karl Filip hertigdömet Södermanland, Närke och Värmland, som siste arvhertig i Sverige, efter sin far. Sin vårdade uppfostran, liksom alla Vasafurstarna, fick han under ledning av den berömde Johan Skytte; en uppfostran som avslutades vid sjutton års ålder med en resa till Danmark, Tyskland och Frankrike.

Hertig Karl Filip tsar-kandidat.

Då tsar i Ryssland år 1612 skulle väljas var hertig Karl Filip en av kandidaterna. En av de främsta förespråkarna för att få honom på tronen var Jacob De la Gardie, som intagit den betydelsefulla staden Novgorod varifrån han hade kontrollen över en stor del av Ryssland. Det blev emellertid ingen svensk prins på den ryska tronen. Vid den tiden var Karl Filip endast elva år och hans stränga mor änkedrottning Kristina vägrade släppa ifrån sig sin son. Under de olika turer som följde valdes Michail Romanov till tsar vars ätt skulle sitta på den ryska tronen till år 1917. När såsmåningom Karl Filip kom till Viborg var det som synes redan för sent med något val till tsar för hans del.

Äktenskap.

År 1620 ingick hertig Karl Filip äktenskap med Elisabet Ribbing, dotter till riksskattmästaren Seved Ribbing och Anna Gyllenstierna. Karl Filips mor, den anstolta änkedrottningen Kristina, var inte förtjust i detta giftermål. Hon tillstyrkte dock, under förutsättning att deras barn inte skulle räknas till kungahuset. De fick bara en dotter Elisabet som föddes strax efter sin faders död 1621 och fick bära namnet Gyllenhielm.

Filipstadsbesök

I början av år 1621 gjorde änkedrottningen Kristina tillsammans med sonen Karl Filip sin andra resa i östra Värmland och vid detta tillfälle besöktes Filipstad. Enligt brev och skrivelser framgår att det furstliga besöket ägde rum 5 och 6 februari. Mottagandet var festligt och något som tyder på att det var att i Kroppa bruks räkenskaper redovisas såsom " uppburet av Filipstads borgare; som de hennes maj:t förärade: osmundsjärn 1 läst", motsvarande 12 skeppund. Änkedrottningen tackade genom att senare under året bevilja en frimarknad årligen och ett belopp av 100 daler till kyrkans färdigställande.

Hertig Karl Filips sista tid

Trots sin ungdom hade hertig Karl Filip deltagit i ett krig, men utan kända bedrifter. Då hans bror kung Gustaf II Adolf år 1621 belägrade Riga var han med och där insjuknade han. Kungen tog med Karl Filip till Narva för att de därifrån skulle fortsätta hem. Sjukdomen förvärrades dock och då Gustaf Adolf måste ge sig av till plikter i Sverige lämnade han brodern kvar i tron att denne snart skulle tillfriskna och komma efter. Det blev ingen hemresa ty en vecka senare, den 25 januari 1622, avled Karl Filip i det land han för 21 år sedan föddes. Kung Gustaf II Adolf uttryckte sin saknad av sin bror med följande ord: "O, färdsnesland, vad haver du mistat", ett uttryck som lyfte fram Karl Filip ur skuggan av sin berömde bror. Hertig Karl Filip är begravd i Strängnäs domkyrka där också hans föräldrar vilar. Vid en gravöppning 1910 kunde konstateras att Karl Filip var bredaxlad och hade rödblont hår och skägg. Var hans hustru Elisabet Ribbing är begravd är inte känt.

Porträtt funnet.

Det finns få porträtt på Karl Filip. Han finns avbildad på två medaljer; på den ena som barn och den andra som vuxen klädd i harnesk. På den senare medaljen står en förkortad text på latin som i översättning lyder: "Karl Filip; som med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes arvfurste, hertig av Södermanland, Närke och Värmland. " Tills nyligen trodde man att medaljerna var de enda porträtten av Karl Filip. Lagom till 400 års minnet av hans födelse har en stor oljemålning, 204 x 103 cm, föreställande honom upptäcks på museet i slottet Wilanow i Polen. Tidigare trodde man att porträttet föreställde Karl IX, men vid efterforskning visade det sig vara hertig Karl Filip.
Det som påminner oss om hertig Karl Filip, eller som han också kallas hertig Filip, är stadsvapnet som finns avbildat på bl.a. Spångbergskällan och kommunens flagga.

Tommy Andersson
Ur tidskriften "Vår stad" av Filipstads Gille
Artikelförfattare Rolf Brattén