Gillesrådet

GILLESRÅDET 2019

 

Ålderman
Hans Nordlund

Vice ålderman
Dick Larsson

Präntare
Hans Lorin

Lådomästare
Lars Lundblad

Rumormästare
Jerry Bjord

Bisittare
Rolf Brattén
Ulla Grönqvist

Ersättare i styrelsen
Lillvor Eriksson
Ove Svensson
Lars-Ove Helmersson
Eva de Maré

Granskare
Jan Sundelin
Håkan Lundberg

Ersättare för granskare
Ulf Davidsson

Valberedning
vakant

Arbetsgrupper

Bebyggelsehistoriska gruppen
Lars-Ove Helmersson
Rolf Brattén
Ove Svensson

Gruppen för medlemsaktiviteter
Ulla Grönqvist
Lillvor Eriksson
Jerry Bjord

Tidningsgruppen
Redaktion:
Hans Lorin, Karin Sundelin, Einar Lidberg
Annonser:
Monica Håkansson, Ulla Grönqvist, Lillvor Eriksson
Distribution o försäljning:
Liselotte Karlsson

Mediagruppen
Markus Helmersson

Arkivarie
Hans Lorin

IT-ansvarig
Markus Helmersson