Gillesrådet

GILLESRÅDET 2018

 

Ålderman
Hans Nordlund

Vice ålderman
Dick Larsson

Präntare
Hans Lorin

Lådomästare
Lars Lundblad

Rumormästare
Hans Berggren

Bisittare
Rolf Brattén
Ulla Grönqvist

Ersättare i styrelsen
Lillvor Eriksson
Ove Svensson
Lars-Ove Helmersson
Jerry Bjord

Granskare
Jan Sundelin
Håkan Lundberg

Ersättare för granskare
Ulf Davidsson
Rånald Engelbrekt

Valberedning
Bo Forsberg

Arbetsgrupper

Bebyggelsehistoriska gruppen
Lars-Ove Helmersson
Rolf Brattén
Ove Svensson

Gruppen för medlemsaktiviteter
Ulla Grönqvist
Lillvor Eriksson
Jerry Bjord

Tidningsgruppen
Hans Lorin
Rolf Brattén
Dick Larsson
Ingvar Nilsson
Einar Lidberg
Monica Håkansson, annonser
Ulla Grönqvist, annonser
Lillvor Eriksson, annonser

Mediagruppen
Markus Helmersson

Arkivarie
Hans Lorin

IT-ansvarig
Markus Helmersson