langban16.jpg

Långbans Järnvägsstation i början av 1910-talet. Från Filipstads Gilles bildarkiv.